bidiyanət


bidiyanət
f.ə. 1) dinsiz, imansız, etiqadsız; 2) vicdansız; 3) abırsız, şərəfsiz

Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti. 2009.